torsdag 16. mars 2023

Lavold om livet på Aftenblad-kontoret i Sauda

 

Aftenbladet sitt Ryfylke-kontor i Sauda fotografert i 1968.


Oddvar Lavold blei spurt om å skildra livet på Saudakontoret for sine kolleger i Stavanger. Her er rapporten som sto i det interne bedriftsbladet sommaren 1963. Resten er rein avskrift:


Aftenbladets utpost i nord


Aftenbladets Ryfylkekontor har sin beliggenhet to meter ut i Rådhusgata i Sauda etter reguleringsplanen av 1926. Etter alle de nye reguleringsbestemmelsene aner jeg ikke hvor kontoret ligger.


Huset vi holder til i, er fra før århundreskiftet, men kontoret er innredet ved interiørarkitekt Halvorsens hjelp. Det er seks ulike tapeter på veggene og to farger i taket. Malerne fikk latterkrampe da de så tegningene første gang. Særlig lo de over at det skulle være to farger på do. Men det ser bra ut.


Aftenbladet hadde kontor her frå 1961 til 2001. Det står 1962 på skiltet. Det er feil.


Før var her tollbu, og tollerne frøs så på føttene at vi har fått 20 cm glassvatt i gulvet. Vi har ført statistikk over hvor mange som har vært inne for å hente pakker på toll-deklarasjoner. Den siste var en dame for en uke siden. Hun var nummer 26 på de to årene kontoret har vært til.


Kontoret ble åpnet med kaffe og smørbrød til alle som stakk innom 1. september 1961. Hele Sauda stakk innom med ordføreren i spissen (vår korrespondent Erling Larsson) og stortingsmann Remseth fra Arbeiderpartiet, så det er helst idyllisk.


Vi har kommet oss etter denne første dagen.


Dei to Aftenblad-folka i Sauda i 1961. Kontormann Sigvart Løland, til venstre, og journalist
Oddvar Lavold.


«Vi» omfatter Sigvart Løland og undertegnede. Løland er avd for abonnement, annonser, sinte abonnenter, bud, regninger på kaffe som vi kjøper på nabobutikken, mens jeg putler og skriver.


Det er lite snø her for øyeblikket.


Utenfor kontoret står det alltid fullt av folk og kikker på bildene i utstillingsvinduet. Det er Saudas mest populære vindu. Det er lett å arbeide her i Sauda. Aftenbladet har flere abonnenter enn alle andre blad tilsammen bort sett fra «Ryfylke» som kommer ut en gang i uken. (Det er ellers en plage med alle abonnentene. Vi har ti bud her nå, og noe gale er det støtt).


Jeg er perlevenner med «konkurrentene», både redaktørinnen i «Ryfylke» og Rogalands Avis sin korrespondent og en annen kar som er korrespondent for resten av landets aviser med få unntak nær.


Det er ellers uhyre få nyheter av sensasjonell karakter her, så lenge vi ikke har streik. Vi har så elendige veier at det aldri skjer alvorlige trafikkuhell. Sauda er både såkalt industristrøk og har skole for det en før kalte vanartede børn, men kriminalstatistikken nevner ikke Sauda. Forsyne meg kan vi få kjøpe øl på kafé her.


Men nyhetene blir helst om gjenvalg i de 320 foreninger og lag her inne, om veier som er stengt og åpne igjen når nyheten omsider kommer til Stavanger via brutte telefonlinjer og islagt fjord.


Alle journalister burde hatt et halvt års tid på avdelingskontor. På den tiden ville de ha lært mer om alle de andre avdelingene enn på et helt liv som journalist i redaksjonen! Her på kontoret oppdager vi til forbauselse at de jobber som hester i de andre avdelinger også, at de har haugevis med vanskelige saker å stri med og at de forsyne meg er like kloke som oss selv!


Og så oppdager en journalist at verdens sentrum flytter seg etter hvor en er. For oss er Ryfylke verdens sentrum, for de i hovedredaksjonen er det Kirkegata.


«Kontortid 9 – 16 og ellers når døra er åpen», står det på Ryfylkekontorets dør. Det har ført til at jeg har mottatt bladpenger kl 2.30 på natten og for et par uker siden kjørte jeg rundt med seks aviser klokken ett om natta. Ellers må Løland og meg ofte på kaien og ordne med aviser som ikke er kommet i land eller ikke er blitt bragt rundt, så arbeidstiden er romslig og god. Som dere ser blir vi nokså meget avvaset med jobbing på et avdelingskontor.


Ellers har vi det bare bra.


Oddvar Lavold


«Observatør på Jan Mayen»


PS: Kaffen er alltid kokt hos oss – hvis noen skulle til Sauda.


Fyrstesida på bedriftsbladet.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar