onsdag 31. mai 2017

Dampbåten "Majoren" brukte bjørkeved som drivstoff


Dampbåten "Majoren", eit kjent syn i Stavanger og Ryfylke før og under
krigen. Dampbåten gjekk som reservebåt i fjordane i krigsåra. Bildet har
eg fått av Steinar Warland. 


Rutebåten "Majoren" dukka plutseleg opp ved rutebåtkaien i Hålandsosen. Under krigen, i 1944, har den tydelegvis gått ruter frå Stavanger og like inn til Erfjord. Der blei den fotografert av unge Anders Vaage og bildet limte han inn i albumen sin.

Denne dampbåten hadde eg høyrt om mange gonger utan at eg nokon gong har samla saman opplysningar nok til å skriva om den.  Nå har eg tenkt å retta opp på det. Eg har på ingen måte laga den samla historien om denne båten som gjekk mange år i dei bynære farvatna rundt Stavanger. Den blei mellom anna prøvd som konkurrent til "Riskafjord" utan stor suksess. Men den var mykje i bruk som turbåt for lag og foreningar i Stavanger og gjekk også som reservebåt for ferjene som gjekk mellom Buøy, Hundvåg og Stavanger.

Far min fortalte at då drivstoffmangelen var på det verste under krigen, var det plutseleg "Majoren" som kom dampande til Hjelmeland i rute for Jøsenfjord Rutelag. For den var ikkje så fin i kosten. Dersom det ikkje var kol eller olje å fyra med, kunne "Majoren" få opp dampen ved hjelp av bjørkeved. Båten var korkje rask eller vakker, men kom fram og tilbake dersom ein tok tida til hjelp.

Andre hjelmelandsbuar hugsar også dampbåten.

- Eg hugsar ein tur til byen med "Majoren".  Det blei heilt nødvendig å dra til tannlegen. Så far min og meg reiste av garde med båten, fortel den i dag 84-årige Jan Ommundsen frå Hjelmeland. Han hugsar at Fritjof Folkvord frå Hjelmeland fungerte som maskinist på båten akkurat då. Folkvord var nede og la i fleire vedaskier av og til for å halda dampen oppe.

"Majoren" i Erfjord i 1944. Kven er Kragh, Lars Vik og Rolf Valeur? Anders Vaage tok bildet som nå tilhøyrer
sonen Lars Vaage. 


Dersom det finst opplysningar om kor lenge "Majoren" gjekk for Jøsenfjord-selskapet, tek eg gjerne inn utfyllande opplysningar om dette.

Olav Bergsagel som var ferjeførar på byferjene i Stavanger i 45 år, hugsar godt "Majoren".

- Eg gjekk ein god del med denne båten det siste krigsåret og ei stund etter freden. Ole Bjerklund som dreiv Byøy-ferja på denne tida, leigde inn "Majoren" som reservebåt i ruta på Buøy, Sølyst, Engøy og Grasholmen. Den gjekk ikkje fort. Toppfarten var vel 7 knop sjøl om det var fint løp i båten, seier Olav Bergsagel som er 92 år gammal. Han har vore frisk og rask i alle år, men trur du ikkje han fekk lungebetennelse i vår. Han var litt uforsiktig då han starta med vårpussen på snekka si. Men nå er han heldigvis på bedringens veg.

26. juni 1931 hadde Aftenbladet ein større omtale av "Majoren" under tittelen:

 Ny båt på Hommersåk.

Annonse i Aftenbladet 21. august 1931.
I disse dager blir det satt inn en ny båt i ruten på Hommersåk og mellemsteder. Det er hr. C. J. Knutsen, som har gjort dette tiltak. Båten er den tidligere "Kvikk", som i sin tid tilhørte Stavanger kommune, senere "Skjoldefjord". Hr. Knutsen - som er en ualmindelig nevenyttig og praktisk anlagt mann - har selv fullstendig ominnredet fartøiet med assistanse av Rosenberg. Han har bl. a. oppnådd å få ganske usedvanlig rummelige passasjerbekvemmligheter i forhold til båtens størrelse. Der er en rummelig kahytt forut og en mindre kahytt akter, der er rummelig plass på fordekk og akterdekk, likeså på båtdekket, og midtskibs et stort innelukket rum med store, brede vinduer.

Midtskibs og akter er dekket laget av jernbetong og tre, hr. Knutsens egen opfinnelse. Ellers har båten fått nye plater og blitt sementert i bunnen fra stevn til stevn. Også maskinen, som for øvrig i sin tid var på utstilling i Paris som modellmaskin, er blitt delvis modernisert.

Båten har fått navnet "Majoren 1". Den måler 60 tonn, er 60 fot lang og 15 og en halv fot bred, gjør 9 mil og tar 151 passasjerer.

Hr. Knutsen har tidligere hatt båt i fart på Hommersåk  og han kjenner de krav ruten stiller. Med den nye båt håper han å kunne tilfredsstille alle rimelige krav.

(Eg har skrive av artikkelen ord for ord.)

I Erik Thoring si bok om "Riskafjord"-historien fann eg fylgjande: En Stavanger-mann yppet riktignok til konkurranse rundt 1932 med dampbåten "Majoren". Båten gikk direkte Stavanger - Hommersåk, men kunne likevel ikk hamle opp med farten til "Riskafjord II". Sjøl om sistnevnte gikk
innom Li og Usken var den likevel raskere enn konkurrenten.

Dampbåten "Majoren" forsvann ut av soga etter krigen. Knutsen-familien, derimot, var med i ferjefarten på byøyane like fram til Stavanger kommune overtok ferjedrifta i 1952. Den meir kjende "Ragnar" tilhøyrte også Knutsen-familien. "Majoren"-navnet kom tilbake på den kommunale Buøy-ferja som blei sett i drift i 1963.

Ein av holmane i havnebassenget i Stavanger har også same navnet.