tirsdag 8. mars 2022

Kåre Palmer Holm på ingeniør-eventyr i Trøndelag

 

Overskrifta i avisa Nidaros 5. juli 1948 då Kåre Palmer Holm var på rømmen i Trøndelag.I 1948 drog den unge Stavanger-mannen Kåre Palmer Holm til Trondheim. Her sette 25-åringen spor etter seg og blei eit kjent navn i Trøndelag. Trondheimsavisene skreiv om han dag etter dag heile sommaren 1948.


Ifølge avisene fekk han først jobb som portier ved eit av hotella i Trondheim. Så fekk han greie på at Forsvarsdepartementet hadde ein ledig ingeniørstilling ved Forsvarets bygningstekniske avdeling. Problemet var berre at stillingen var forholdsvis dårleg lønna. Dermed var det ingen kvalifiserte søkarar.


- Dette var synd for staten, meinte Kåre Palmer Holm. Dermed søkte han jobben og blei tilsett. I departementet var dei glade over å få ein slik dyktig mann til jobben.


Men var Kåre Palmer Holm ingeniør? I søknaden hadde han lagt ved flotte attestar og vitnemål. Av desse papira gjekk det fram at søkaren hadde gått på middelskule (realskule), Stavanger elementærtekniske skole og Horten tekniske skole. Det var også lagt ved vandelsattestar frå Stavanger politikammer og rektor Olden. Problemet var at desse papira tilhøyrde ein annan mann.


Kåre Palmer Holm - etterlyst av
Trondheimspolitiet i juli 1948.

Men Kåre Palmer Holm hadde forfalska dei og greidd å få eit stempel frå eit avskrivningsbyrå. Dermed fekk han seg først jobb som hotellportier i Trondheim og seinare som ingeniør.


Som ingeniør i Forsvarsdepartementet kom Kåre Palmer Holm tilbake til Trondheim på tjenestereise. Han tok inn på hotell i byen.


- Hadde det ikke vært for den ubetvingelige eventyrlyst hr. Holm er besjelet av, ville han sikkert innehatt ingeniørtittelen framleis. Det er ikke godt å si om det var pengene som fristet eller lysten til å gjennomføre den fullkomne forbrytelse som fikk ham til å sette sin "stilling" på spill for tyveriet av 5000 kroner. Det er grunn til å tro at det siste er tilfelle, skreiv Adresseavisen 5. juli 1948.


Pengetjuveriet skjedde på hotellet der Kåre Palmer Holm var gjest. Han fekk portieren på hotellet til å forlata kontoret der pengene var oppbevart. For Holm klaga på at det var rotter på hotellrommet hans. Dette ville portieren undersøka. Då han gjekk opp trappene, sat gjesten og drakk brus nede i resepsjonen. Men då portieren var ute av syne, lurte Holm seg inn på kontoret og tok pengene. Då portieren kom ned igjen og hadde funne ut at det ikkje var rotter på hotellrommet, sat Holm der tilsynelatande uskuldig og drakk brus.


Men den fullkomne forbrytelsen var likevel ikkje så perfekt som Kåre Palmer Holm. Politiet fann spor og tjuven blei avslørt.


Han blei arrester og då politiet starta etterforskinga kom det fram at alle attestane var falske.


Kåre Palmer Holm havna i varetektsfengsel. Men det gjekk ikkje lenge før han hadde rømt frå fengslet. Då Adresseavisen gjekk ut med denne omfattande historien om hans meritter pluss navn og bilde av Stavanger-mannen,var han på frifot. Det var ikkje lett å halda denne karen bak murane. To gonger stakk han av i løpet av opphaldet i Trondheim i 1948.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar