tirsdag 14. desember 2021

Med ein laksa-kasse, 12 jærstolar og ein postsekk gjekk «Hjelmelandsfjord» til byn

 


Snart ved kai på Hjelmeland. Kva skal sendast med «Hjelmelandsfjord» i dag? Foto:
Stein Erik Gilje. 


Rett før båten klappar til kai. «Hjelmelandsfjord» er i ferd med å bakka opp. Ståltauet som blir kalla "springen" om bord, blir lempa i land. Båten heng etter dette eine tauet ved korte anløp. Motoren går på "ganske sakte forover" mens lossing og lasting blir gjort og eit fåtall passasjerar går av eller på.


Det er ikkje liv og røre som i gamle dagar på Hjelmelandskaien ein kvardagsmorgon i juni 1976. Nå er det landevegen som gjeld som transport-veg. Dei fleste hjelmelandsbuane har fått seg eigne bilar og kjører heller bil til Tau og ferja til byen.


Størsteparten av lasta er også vekke. Lastebilar av alle slags slag er i sving. Tankbilar for mjøl og mjølk, kretturbilar og kjølebilar. Og sjå opp på kaien. Der står godsruta med Sigmund Måland som sjåfør, klar til avgang frå Hjelmeland til byen. Nå går transporten frå dør til dør, må vita.


Men nokon trufaste båt-brukarar held ut. Du ser Trygve Breiland, onkelen til Harry, som bøyer seg inn i bilen og leitar etter følgebrevboka. Han er i ferd med å gjera klar ei sending med jærstolar som skal frå Gåsdalen til byen.


Robåten med påhengsmotoren tilhøyrer Alf Jansen. Han har vore ute og sett om kilanota på Skjertangen, rett utanfor Øglænd-hytta. Der var det laks. Den ligg i kassen oppe på kai-kanten. Nå skal den vidare med båten til byen. Alf, mannen med den lyse jakken, står og snakkar med Arthur Bastlid i døråpningen på kaihuset.


Bastlien er matros på Tau-ferja. Han skal ikkje ta båten, men den kombinerte mjølkebilen som står heilt nede ved kaien og ventar på mjølkespanna frå Jøsneset. Mjølkebilen går til meieriet i Årdal. Den korresponderer med bussen vidare til Tau. Det er målet til ferjematrosen.


Mjølkebilen kjem frå Vormedalen. Arne Hetland er sjåføren som du ser kjem gåande på kaien og snakka til kaimann Johannes Jørmeland som står og bøyer seg heilt til høgre på bildet.


Styrmannen samlar følgebrev og post, Ein bil skal på land.
Foto: Stein Erik Gilje.


Så har båten lagt til kai. Landgangane blir lagt klar slik at taxien frå Jøsenfjorden kan kjøra i land. Styrmann Nils Sørskår tek seg av følgebrev og post som han skal ha med seg om bord. Du ser Alf Jansen, Trygve Breiland, Johannes Jørmeland og postdama Dagrunn Meltveit, syster til Magnhild. Den litt utålmodige mjølkebilsjåføren står og ventar på spanna som står i korgene på dekket. Dei skal heisast i land og setjast på krakkane på kaien. Deretter blir spanna sette på bilen. Passasjeren på mjølkebilen, Arthur Bastlid, har vore inne i bilen lagt frå seg bagasjen. Nå vil han studera livet på kaien mens han ventar.


Eg veit diverre ikkje navnet på mannen som stig om bord i båten med bærepose og ei hånd i lommen.


Tre gubbar på kaien. Frå venstre: Johannes Jørmeland, Alf
Jansen og Arthur Bastlid. Foto: Stein Erik Gilje.


Så skal båten gå. Johannes Jørmeland, Alf Jansn og Arthur Bastlid kan smila og sjå på mens matrosane gjer klar til avgang.


Det var den morgonen for 45 år sidan.


Kommentarar på Facebook:

Jan Gunnar Helmikstøl

Dukka opp et minne då eg såg bilde av Bastliden, så du skriver.
Eg reiste monge gonger te byn te fysioterapaut når eg va i 12 års alderen. Dette foregjekk på dagtid, og ein gong eg va på veg heim va der nesten ingen andre i den øverste salongen. Det var kun to mannfolk te der som sat og røykte og drakk øl. Det va ikkje lov å røyka i denne salongen, og eg blei skikkelig øvegidde då billettøren kom og tok betaling, og han sa ingenting te dei to mannfolkå Eg følte meg litt utrygge der eg såd..
Men brått dukka der opp ein kjempesvære matros ,huske så godt matroshuå hans, i dørå te salongen. Med ein gong dei to såg han i dørå va dei lynraske å pakte vekk røyk og ølflasker. Matrosen sto der å kikkte på dei, ikkje et ord blei sagt..
Har i adle år hatt ein god følelse for den svære, trygge matrosen på Tau ferjå..😊
Veldig kjekt å få et navn på han😊


1 kommentar: