fredag 17. desember 2021

Ikkje berre fest og basar på «Hjelmelandsfjord»

 


Fjernsynskveld på «Hjelmelandsfjord». Frå venstre: Johan Warland, Jan Skaar, Tor Halsne, 
Arnt Selvåg og Kåre Bråtveit. Delvis skjult bak mannfolka: Berda Meland og to 
slektningar av henne som me ikkje har navn på. Foto: Kjell Førre. Kvardagane var lange og harde på fjordabåtane. Dei gjekk frå fjordabotnane sju økter før dag og var ikkje tilbake igjen før det var langt på kveld. Underholdningstilbodet var ikkje rart på slike endestasjonar langt inne i fjordane.


Ikkje rart at folka om bord i «Hjelmelandsfjord» benka seg i nedre salong for å sjå «Dagsrevyen» då det endeleg blei montert fjernsyn om bord. Bokn-sendaren hadde vore i sving i åravis før det blei råd å sjå fjernsyn om bord. Viss me skal tippa litt, seier me at det kom TV om bord i 1970. Då har me nøye studert bilde av TV-sjåarane og funne ut litt om kva tid dei tjenestegjorde om bord.


Fotografen er Kjell Førre som var matros om bord i fleire periodar fram til han gjekk i land.


På bildet ser me frå venstre Johan Warland som var kaptein på «Hjelmelandsfjord» frå 1959 til 1978. Den unge mannen i gul skjorte er Jan Skaar som på den tida var matros om bord. Han blei seinare motormann og maskinist på fjordabåtar og hurtigbåtar. Tredjemann er styrmann Tor Halsne som må vera på eit korttidsopphald om bord. Han var stort sett på «Årdalsfjord» og «Jøsenfjord». Deretter kjem maskinist Arnt Selvåg ved vinduet. Maskinist Kåre Bråtveit sit åleine på fremste benken.


Stuert Berda Meland sit delvis skjult bak mannfolka. Dei to andre på denne benken har eg ikkje navn på, men dei er i slekt med Berda Meland. Kjekt viss nokon kan hjelpa oss med navna deira.Den manglande matros: Jan Tednes. Foto: Stein Erik Gilje.


Men det manglar ein matros på at me har eit komplett mannskap. Truleg er det Jan Tednes. Det kan vera fordi båten ligg i Erfjord og erfjordbuen har nytta høvet til å dra heim til familien på kvelden. Men det er slett ikkje sikkert. Viss båten låg på Vadla er årsaka at Jan Tednes ikkje var så interessert i å sjå fjernsyn.


Fjernsynet var montert på ei hylle på veggen bakerst på styrbord side. På andre sida av veggen var det sjukelugar i mange år. Seinare blei byssa om bord flytta dit. Årstalet for denne flyttinga har eg ikkje fått tak i. Men dette skjedde i samband med eit lengre verksted-opphald som båten hadde i Egersund, ifølge Steinar Warland.


- Fjernsynet ramla ned av hylla ein gong då «Hjelmelandsfjord» gjekk inn i Jorenholmskaien med eit brak. Men det landa på ein skinnbenk og fungerte like godt då det blei sett på plass igjen, fortel Kjell Førre.


Viss nokon av lesarane kan gi utfyllande opplysninga om navn på folka eller årstal som gjer oss i stand til å tidfesta denne kvelden betre, er eg takksam for dette.


Dette var blogg nummer 18 om «Hjelmelandsfjord». Er har ingen planar om å avslutta dette prosjektet ennå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar