fredag 22. oktober 2021

«Jøsenfjord» tilbake i Stavanger neste år!
Styreledar i Kulturminnefondet, Tine Sundtoft, overrakte 600.000 kroner til Lars Randa,
styreledaren i Jøsenfjord Rutelag AL. Foto: Simen Bjørgen, Kulturminnefondet.  

 


I løpet av neste år skal den gamle fjordabåten «Jøsenfjord» vera trygt fortøyd ved Natvigs Minde i Stavanger viss alt går slik styreleiaren i Jøsenfjord Rutelag AL, Lars Randa, håpar og trur.


Sist torsdag, 21. oktober, var Randa saman med fleire styremedlemmer på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand der dei fekk overrekt 600.000 kroner frå Kulturminnefondet. Desse pengane skal brukast til arbeidet med å setja i stand øvre salong på veteranbåten."Jøsenfjord" som Stavangerske-båt ved Jorenholmskaien. Foto: Kaare Lindboe.


I mai 2015 blei «Jøsenfjord» taua til fartøyvernsenteret i Kristiansand der heile stål-skroget nå er sett i stand og er tett. Nå gjenstår stålarbeidet på overbygget pluss ny casing ned til motorrommet. Propellakslingen er nå teken ut og frakta til Jørpeland der det lagast ny aksling ved Fjelde mekaniske verksted.


- Det trengs ytterlegare 5-6 millionar kroner for å fullføra dette arbeidet som gjenstår før me kan få båten tilbake til Stavanger. Her skal alt trearbeidet på overbygg, salongar og lugarar utførast. Til nå har det gått med 30 millionar kroner på arbeidet som er utført i Kristiansand, seier Lars Randa.


- Det var uhorveleg mykje pengar?


- Ja, men «Jøsenfjord» har status som verneverdig og alt reparasjonsarbeidet må utførast etter krava som Riksantikvaren har sett. Det er han som sit på pengesekken og har løyvd det aller meste av pengane som har gått med i arbeidet. Ei tid i år var det fare for at arbeidet med båten skulle stoppa opp på grunn av pengemangel. Men det løyste seg då me fekk ein million kroner frå Ryfylkefondet og 400.000 kroner frå Vestenfjeldske Bykredittforening, opplyser Lars Randa.


I Stavanger skal trearbeidet utførast dels av fagfolka på Engøyholmen, men det blir også ein del dugnadsarbeid.


- Kva tid kan me rekna med å sjå den nyrestaurerte «Jøsenfjord» på tokt innover i Ryfylke for eigen maskin?


- Det er det altfor tidleg å seia noko om ennå, seier Lars Randa.


Her båten som "Lindesnæs" i Mandal.


Rutebåten «Jøsenfjord» blei bygd ved Christiansands Mekaniske Verksted i 1886. Då fekk den navnet «Lindesnæs» og blei sett inn i rutefart mellom Kristiansand og Farsund. I 1930 blei båten seldt til Jøsenfjord Rutelag i Stavanger og blei omdøypt til «Jøsenfjord». Nokre år seinare blei dampmaskinen skifta ut med ein semidiesel frå Wichmann motorfabrikk på Rubbestadneset.


I 1975 overtok Stavangerske alle fjordabåtane til Jøsenfjord-selskapet. I 1978 blei «Jøsenfjord» seldt til utlandet. I 2011 var det lokale entusiastar som henta båten heim igjen frå Nederland. Båten kryssa Nordsjøen for eigen maskin.

2 kommentarer:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

    SvarSlett
  2. Stadig fremgang og formidling av det, er gode greier.

    SvarSlett