søndag 6. juni 2021

Thomas er veteranmatrosen på «Hjelmeland»

 

Matros Thomas Fuglestein Bog (til høgre) har vore på "Hjelmeland" sidan den var ny. Kollega
Morten Bentsen frå Karmøy har "berre" seks år om bord. 


Matros Thomas Fuglestein Bog gjekk om bord i ferja «Hjelmeland» då den kom flunkande ny til ferjesambandet på Hjelmelandsfjorden i januar 1993.


Den blide erfjordbuen er den einaste som har vore på ferja heilt sidan den var ny. Han fyller 62 år i inneverande år, men har ingen planar om å pensjonera seg. Du ser det forresten på han at han likar jobben og ferjefarten. Det lyser trivsel lang veg.


Thomas Fuglestein Bog begynte karrieren på 
"Jøsenfjord-ferjen" i 1980. 

Det var ingen fyrstereisgutt i ferjefarten som gjekk om bord i «Hjelmeland» i 1993.

Thomas Fuglestein Bog starta karrieren som ferie-avløysar på den gamle «Jøsenfjord-ferjen» i 1976 og 1977. Då var rederi-navnet Jøsenfjord Rutelag og ferja gjekk mellom Tøtlandsvik og Vindsvik.


-Då eg kom heim frå militæret i 1980, mangla dei ein mann på ferja, fortel ferjematrosen.

Telefonen ringte og Thomas Fuglestein Bog fekk fast jobb på «Jøsenfjord-ferjen». Ferjene har blitt utskifta og ferjesambandet blei flytta frå Tøtlandsvik - Vindsvik til Hjelmeland - Nesvik i 1990, men matrosen held ut.


Ferjematrosen i arbeid.

- «Hjelmeland» har vore ei makalaust påliteleg ferja. Det har omtrent ikkje vore driftsproblem. Vêr og vind har den heller ikkje nauda av. Berre nokon ytterst få gonger har «Hjelmeland» sløyft avgangar på grunn av vinden, seier Bog.


Ferjesambandet mellom Hjelmeland, Nesvik og Ombo var ikkje kjent som det travlaste ferjesambandet i landet. Her var det tid til å bli kjent med dei reisande.- Eg har kjent folk frå dei sat i barnevogna til dei er blitt vaksne familie-folk i dag, seier Bog.


Men trafikken har auka med åra. Fyrst blei det to ferjer i sambandet og då Ryfast åpna for halvanna år sidan eksploderte trafikken, spesielt i helgene. Mange av dei som har hytter i Røldal og Vågslid, valde vekk ferja over Boknafjorden og foretrakk Ryfast-tunnelen og ferja til Nesvik i staden. Ferjetrafikken på dette sambandet auka med 20 prosent i 2020.


I dag går «Hjelmeland» så godt som heile døgnet. Den ligg roleg ein snau time frå klokka 2.30 til 3.30. Resten av tida er ferja i farten. Det er åtte mann om bord. Kaptein, overstyrmann, fyrstestyrmann, maskinsjef, fyrstemaskinist og tre matrosar. Desse går på skift og må sova om bord. Dei er ei veke på jobb og to veker fri.


Med pandemien og strenge smittevern-reglar forsvann den personlege kontakten mellom 
mannskap og reisande.


Det er ein del av matrosjobben å dirigera bilane om bord og gjera billettør-arbeid. Men med pandemien forsvann det meste av den personlege kontakten med dei reisande. Det er ingen klippekort eller ferjekort å behandla nå lenger. Billettøren går rundt og registrerer bompenge-brikka som dei aller fleste bilar har montert på frontruta i dag. Viss den manglar, blir bilnummeret notert og rekning sendt til bileigaren i ettertid.


- Ein forunderleg ting: På bilar med RJ- og SD-nummer går det ikkje an å registrera reisa med bombrikka, fortel matros Bog.


Magnus Fuglestein, faren til ferjematros Thomas Fuglestein Bog, dreiv i si
 tid mjølkebåt-rute mellom Erfjord og Sand med melkebåten "Kløver"


NB: Eg kan ikkje skriva om Thomas Fuglestein Bog utan å ta med at han er arveleg belasta med fjordafart. Det var far hans, Magnus Fuglestein, som dreiv mjølkebåt-ruta mellom Erfjord og Sand. Han fekk bygd den legendariske mjølkebåten «Kløver» som frakta mjølk til Ryfylkevegen blei åpna i 1965. Båten forsvann til Sverige, men ligg nå oppussa og flott i Erfjord igjen.


Dette var den andre bloggen om ferja «Hjelmeland» som blir teken ut av ferjesambandet Hjelmeland – Nesvik i juli månad. Det kjem meir bloggestoff i kommande veke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar