mandag 7. juni 2021

Skulegutten som blei kaptein om bord!


Gunstein Aukland reiste som 15-åring til ungdomsskulen med ferja «Hjelmeland». Nå er
han administrerande kaptein om bord. 

 

Gunstein Aukland frå Ombo var berre 15 år og gjekk på Hjelmeland ungdomskule då den flunkande nye «Hjelmeland» blei sett inn i ferjeruta Hjelmeland – Nesvik – Ombo i januar 1993. Skulegutten tykte det var ei flott, moderne ferja som han reiste med fram og tilbake over fjorden til skulen.


- «Hjelmeland» er stadig ei moderne og driftsikker ferja som har mange år igjen sjølv om den skal skiftast ut i denne ferjeruta nå i juli, seier Gunstein Aukland i dag. Sidan 2015 har 43-åringen vore administrerande kaptein på «Hjelmeland».


Kapteinen bur i gangavstand frå ferjekaien i Skipavik og nå er det ungane hans som brukar ferja som skuleskyss. Dei har nå blitt Stavanger-borgarar, men får fullføra skulegangen sin på Hjelmeland sjølv om Hjelmelandsfjorden i dag er kommunegrensa mellom Stavanger og Hjelmeland.


Gunstein Aukland har skipperblod i årene. Faren var 
styrmann og skipper på Jøsenfjord-båtane. Her til rors
på «Fisterfjord»

Når ferjeskipperen er på jobb, ser han huset heime. Når han er ein fri mann heime på Ombo, ser han «Hjelmeland» som pendlar fram og tilbake mellom Hjelmeland og Nesvik. 

- Eg kuttar ut jobben når eg er fri. Men eg ser jo kva klokka er, når eg ser ferjene, seier han.


Gunstein Aukland begynte ferjekarrieren som matros i 2000. Året etterpå blei han styrmann og i 2007 blei han kaptein på «Sjernarøy» i Midtsambandet. I 2015 blei han administrerande kaptein på «Hjelmeland».


Ferjeskipperen er arveleg belasta. Faren, Gunvald Aukland, var styrmann og kaptein på Jøsenfjord-båtane i mange år.


Berre veker igjen før «Hjelmeland» er ferdig i sambandet etter 28 års teneste.


Nå er det berre veker igjen, før Gunstein Aukland blir kaptein på den nye ferja «Hydra». Denne ferja skal gå på diesel når den startar i ruta. Seinare blir det elektrisk drift før den skal byggjast om til også å kunna gå på hydrogen frå neste år.


- Me går frå «Hjelmeland» til den nye «Hydra» og håpar den blir like god, seier kapteinen som ikkje vil seia noko som helst om kva han meiner om utsjånaden på dei nye ferjene.


«Hjelmeland» har eit maskineri som yter 2400 kilowatt. Rutefarten i sambandet er 9,5 knop. Den kan ha 399 passasjerar om bord. Inntil 76 personbilar er det plass til. Dei siste åra har ferja hatt 7500 driftstimar årleg. Ferja er 84,7 meter lang og 1183 bruttotonn.


Tvillingferja «Høgsfjord» gjekk i Høgsfjord-sambandet til 2009. Då blei den avløyst av ferja «Finnøy» som var blitt arbeidslaus etter at Finnfast blei åpna i 2009. «Høgsfjord» er nå i bruk i eit ferjesamband i Nord-Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar