tirsdag 1. oktober 2019

Ka fekk du i dag? Eg fekk småsei og digitalt førarkort!

Ikkje nok med at du skal få hummar om bord. Du må
sjekka om dei held minstemålet også. Bildet er minst
to år gammalt.


I DAG har alle snakka om hummar. Men ingen har fått sorten ennå. Teinene gjekk i sjøen i dag. Nå skal me sova på saka. I morgon, derimot, kan det kanskje stå både ein og fleire skalldyr-stakkarar fanga når teinene blir sjekka. Ikkje for mange, for all del. Dette er jo berre ein hobby!

Og for all del. Viss styresmaktene vil freda hummaren i tre-fire år, er det heilt i orden for oss. Det sa til og med hummarfiskaren frå Sørlandet som var på Dagsrevyen i kveld.

Eg har fått småsei i dag. Det var straffa for å gå rundt med hummarspenning i kroppen. I går var eg nede i naustet og såg over teiner, tauer og blåser. Då kom innfallet. Ka med å hiva ut eit garn? Det kunne me trekkja etter at teinene var sette. Som sagt, så gjort.


Utsjånaden er uviktig. Det er det indre som tel,
blei det sagt før. Viss det er eit trøyst.
Du kan ikkje berre hiva småseien du har fått. Det er berre å ta straffa. Fram med kniven og laga filetar. Eg hadde vondt i ryggen før eg var ferdig med fangsten som ikkje var større enn at det blei to eller tre middagar.

Var det ikkje på Karmøy dei laga vin av småseien?

Digitalt førarkort har eg også fått i dag. Det har kånå skaffa meg. Ho finn all slags fine appar i telefonapparatet sitt. Dermed blei det nymotens sertifikat på meg også. 

Viss eg nå blir blir stoppa av politiet når eg kjører bil, kan eg berre dra opp mobilen og visa dei det eg har på appen. Tenkja seg til. Eg fekk førarkort med grønt omslag og skikkeleg bilde i si tid. Var jo nesten pene på den tida. Nå har åra gått. Gamle mannfolk er ikkje fotogene lenger.  

I morgon blir det spennande! Kva blir det då å få? Ikkje snø vel?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar