mandag 5. november 2018

1973: Då «Stavanger» gjekk til Tau og «Haugesund» til Italia

Aftenbladet 8. mars 1973


Nattruteskipet «Stavanger» blei utrangert etter 23 år i ruta mellom Stavanger og Bergen, «Haugesund» gjekk sin siste tur over Boknafjorden og forsvann til Italia. I tillegg måtte ein av dei gamle fjordbussane, «Fjordsol» eller «Fjordbris», ut av trafikken. 


I 1972 gjekk direktør Erling Aanensen av etter
å ha styrt Stavangerske i heile etterkrigstida.
I 1973 var det tid for omstilling i Stavangerske. Direktør Erling Aanensen hadde vore direktør i selskapet i heile etterkrigstida. Han gjekk av med pensjon året før. Nå var det slutt for dei fleste av skipa som hadde blitt sett i fart i hans tid.

Johan Lavik, tidlegare direktør i Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, var nå ny sjef i Stavangerske. 

I 1973 kom det nye skip på rekke og rad: Skudenesferja «Ulsnes» i juni, Tauferja «Stavanger» i juli og Ropeidferja «Sand» i september. Lastebåten «Obrestad» som hadde gått mellom Vestlandet og Østersjøen i 12 år var også ferdig. Den blei seldt til Libanon og erstatta med ein ny båt som fekk same navnet. 


Men det var skjer i sjøen. DSD sleit. Utgiftene auka med 6,3 millionar kroner mens inntektene hadde ein auke på 3,9 millionar. Den totale omsetningen var på 82,6 millionar kroner. Styret avgjorde at det ikkje skulle delast ut utbytte til aksjonærane skreiv Aftenbladet 2. mai 1973.

Haugesund-ruta gjekk dårleg, lokalbåtrutene likeså. Kystfarten var spekka med problem. Stavangerske var også med på eit hurtigbåt-prosjekt i Karibien der starten hadde vore vanskeleg. 
Salgs- og assuransegevinstar hadde likevel ført til at Stavangerske kunne foreta fulle avskrivningar, skreiv Aftenbladet. Salget av «Haugesund» i mars hadde gitt pengar i kassa.

At «Haugesund» drog av garde, blei grundig dokumentert i Aftenbladet 8. mars 1973:

Tidlegare «Haugesund» som «Lauro Express»

Med italiensk flagg og et fremmedartet navn ligger «Haugesund» ved Strandkaien for siste gang. Nå heter den «Lauro Express» og er registrert i Napoli. O mia bella! Enten i dag eller i morgen eller en av de første dagene iallfall, skal den gamle Boknafjord-sliteren av gårde til varmere strøk. Den skal gå i rutefart på Napoli – under Vesuv.

Den nye rederen heter Agostino Lauro, og han er i Stavanger for å ta sin siste nyervervelse i øyesyn. Og det er så visst ikke den første båten Lauro anskaffer seg. Han har ni passasjer- og bilferjer og sju hydrofoilbåter, sier han til Aftenbladet. To av hydrofoilbåtene kommer fra Westermoen.

Som de andre skipene i rederiet skal også «Lauro Express» gå i rute fra Napoli til øyene Capri og Ischia. Kjente steder for Italia-turister. Båten skal bare gå om dagen, og det blir mest biler den kommer til å frakte. Men den skal være i fart heler året – ikke bare i sommersesongen.

Lauro vet ikke bestemt når «Lauro Express» skal gå fra Stavanger, det står på noen formaliteter enda, sier han. Men turen fra Strandkaien til Det tyrrhenske havet vil antakelig ta åtte-ti dager. Mannskapet kom til Stavanger søndag. Selv skal Lauro ikke være med båten hjem. Han tar fly.

I og med at «Haugesund» nå for godt drar ut i verden, forsvinner også et nytt kapittel i Stavangerskes lokaltrafikk. «Haugesund» var opprinnelig ubåt-jager, bygd i 1942. Etter et par års tjeneste for de allierte under navnet «Kilbinie – 47» ble den kjøpt av Stavangerske i 1947, og ble ombygd på Skjæret. Et nytt øvre bildekk kom til i 1950-årene.

Det var storveies da det i 1947 kom egen bilførende båt i Haugesund-ruten. Fra før var det den gang bare «Fjorddrott» som tok biler. Og alt i 1939 hadde jo «Fjorddrott» gått med biler til Haugesund og Sauda. «Haugesund» ble tatt ut av ruten på Haugesund midt i januar i år, og hadde da trofast holdt ut i et kvart hundreår.

«Haugesund» var en god båt, svært god i ruske-vær. Men nå var den begynt å trekke på årene. Er ikke så moderne lenger. Ikke har den gjennomkjørende dekk heller – som «Tungenes». Men for det kommer den til å gjøre nytte for seg – i Napolibukten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar