onsdag 27. januar 2016

Kutt ut tullet i Forsand, Hjelmeland og Strand!

Denne artikkelen i Aftenbladet i dag gjorde meg sterkt irritert
 over lokalpolitikarane i sentrale deler av Ryfylke.

Viss Forsand-folk i framtida ikkje kan reisa til legevakt på Jørpeland men må dra til legevakt i Sandnes, fortel vel dette mest om kommunepolitikarane i Forsand og Strand. Politikarane i Forsand skubbar småbarnsforeldre, kronisk sjuke og eldre føre seg i ein pengekrangel med sine kolleger i Strand.

Dei blir ikkje enige om koss mykje Forsand skal betala for å ha legevaktsamarbeid lenger med Strand. Dermed risikerer forsandbuar som treng legehjelp både ein ferjetur og ein lengre biltur for å få legehjelp. Nå greier dei seg med ein kortare kjøretur til legevakt på Jørpeland. Er det rart at det er mykje elendighet i verda når ein klarer å laga slike rare problem i lokalpolitikken?

Kommunane Forsand, Hjelmeland og Strand burde lett kunna gå saman til ein kommune.  Viss jærkommunane greier å få til Jæren kommune, burde det vera rein plankekjøring å slå saman desse tre Ryfylke-kommunane til ein. Men slik det ser ut nå, arbeider dei folkevalde i alle dei tre kommunane systematisk mot dette.

Når hjelmelandsbuar snakkar om å gå saman med Suldal og forsandbuar trur at Høgsfjord-ferja kan overleva Ryfast-åpninga, drøymer dei med åpne auer. Ingen som bur sør for Jøsenfjorden, ser på Sand som eit aktuelt senter. Dei færraste har sett sin fot der dei siste ti åra. Og Høgsfjord-ferja er fortapt i 2019 når Ryfast gjer dei tre kommunane landfaste med bylandet. Fortsatt ferjedrift etter 2019 vil ikkje vera økonomisk berekraftig, som det heiter i dag.

I praksis er Jørpeland blitt sentrum for dei tre kommunane. Når folk skal handla noko meir enn det daglege, er dei ofte nøydd til å reisa til byen. Både i Hjelmeland og Forsand brukar dei i stor grad Jørpeland som "by". Alle slags statlege etatar ser nå dei tre kommuane som eit distrikt. På politisektoren er vel dette alt gjennomført. Denne utviklinga kjem til å bli forsterka.

Ei slik kommunesamanslåing vil sjølvsagt vera aller mest gunstig for Strand. Difor hadde det tjent saka at Stranda-politikarane der hadde vist seg litt meir romslege og rause. Det har eg ikkje sett noko til ennå.

På tide at dei ansvarleg i Strand ryddar opp i legevakt-problematikken med ein gong!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar