tirsdag 17. oktober 2023

Ferjemannskapet fiska sei mens dei venta på bilar

 Kaptein Kåre Vågane og billettør Gulleiv Norheim på brua. Foto: Ola Vormeland.


Heile ferje-mannskapet sto der, utrusta med kvar si fiskestong, og fiska sei. Ser du dei for deg? Ivrige mannfolk i full sving med å hala på sei på ferjekaien. Journalisten frå Bygdaposten trudde ikkje sine eigne auer.

 

Var det avdekka ein skandale på dette tidspunktet i Tøtlandsvik for 40 år sidan?  Langtifrå. Dei tre karane som var på jobb, skipper, billettør og maskinpassar, prøvde seg etter seien mens «Jøsenfjord-ferjen» låg der i ferjestøa og venta på neste avgang i halv ti-tida ein kvardagskveld i april 1984. Ikkje ein bil å sjå! Men veret var flott og seien beit godt!
"Jøsenfjord-ferjen" med kurs for Vindsvik. Vegen til Nesvik. Arkivbilde frå Aftenbladet.


Denne skildringa er omtrent ordrett henta frå lokalavisa Bygdaposten som kom ut på Hjelmeland. Redaktøren, Ståle Eggebø, hadde fått det for seg at det ville vera spennande å skildra livet på ferja frå morgon til kveld. Eg reknar med at den sto på trykk i avisa ein dag i april. Det løgna var at folka i Suldalsposten likte denne reportasjen så godt at dei like godt trykte den i si eiga avisa i slutten av juli same året. Overskrifta var: Den menneskelege ferja.


- Kan du ha det betre enn dette, spurde ferjekapteinen med fiskestonga.


Men sjå der! Kapteinen oppdaga brått ein bil på veg nedover mot Tøtlandsvik. Er det ikkje Eiane-folka som skal heim? Dei var jo godt kjende med kvarandre, dei på ferja og dei på Eiane. For Marta og Gudmund dreiv kiosken på ferjekaien på Vindsvik og kjende ferjelivet på Jøsenfjorden omtrent like godt som dei som jobba om bord.


"Jøsenfjord-ferjen" i Tøtlandsdvik. Dette sambandet blei åpna i 1965 og nedlagt i 1990.
Foto frå Aftenbladets arkiv.

«Jøsenfjord-ferjen» hadde dei omtanke for kundene sine. I periodar med liten trafikk hende det ofte at dei avbraut avgangen og snudde for å få med seg bilar som kom for seint.


- Eg har opplevd at ferja har gått tilbake to gonger på same avgangen for å henta folk som kom for seint. Andre stader har eg opplevd at ferja gjekk frå bilar som berre var 30 meter frå ferjekaien, fortalde Jakob Galland frå Suldal som kjørte Aftenblad-ruta med ferske aviser denne dagen.


Ferja legg til i Tøtlandsvik. Foto: Ola Vormeland.- Eg har drive kiosken på Vindsvik i mange år. Ein gong opplevde eg at ferja kom inn igjen tre gonger for å henta folk som kom for seint. Men trur du ikkje det kom endå ein bil også. Denne sjåføren var sint fordi ferja ikkje kom inn igjen, fortalde Marta Eiane.


Det står ikkje i denne artikkelen, men det var ei kjent sak at folk i Vormedalen, bygda opp forbi Tøtlandsvik, måtte vera obs på ferjeruta viss dei tok seg ein liten biltur ned til Tøtlandsvik på kveldstid. Viss ferjefolka såg billys på veg nedover moane, braut dei av avgangen og venta for å sjå kven som kom.


I 1984 var ikkje «Jøsenfjord-ferjen» stor nok i periodar med mykje trafikk. Kapasiteten var 20 bilar.


Ferjereportasjen frå Bygdaposten i april 1984 blei gjenbrukt
i Sulddalsposten i juli same året.Ferjekaptein Kåre Vågane meinte det skulle vore ei ferje med plass til 40 bilar på dette sambandet. Han trudde at det var mange som ikke reiste denne vegen av frykt for lang ferjekø.


Bygdaposten gjorde ein grundig jobb. Her er statistikken for «Jøsenfjord-ferjen» denne onsdagen i april 1984: 117 personbilar, 10 varebilar, 22 lastebilar, 15 trailerar, to bussar og 255 passasjerar. Billettøren tok inn 5827 kroner.


To sjåførar som kom for seint dagen før, hadde fått overnatta i salongen.


Ein tur var det tomt både for folk og bilar. Bussen frå Tau til Sand med Egil Sie som sjåfør, kom klokka 11.10 til Tøtlandsvik. Null passasjerar.


Dei aller fleste som hadde arbeid om bord i denne ferja var frå Jøsneset eller Erfjord. Alle er rekna opp i artikkelen: Kåre Vågane, Odd Foss, Jan Tednes, Per Karsten Øye, Sverre Norheim, Solbjørn Bog, Arne Erfjord, Thomas Fuglestein, Odd Helge Rosså, Gunvald Kallevik og Gulleiv Norheim. Dessutan var Marta Erfjord, Leikny Bog og Valborg Surnevik i kiosken. Solveig Fylgjesvoll vaska om bord.


Stor trafikk i Tøtlandsvik ein gong mellom 1965 og 1970. Foto: Ola Vormeland.Ferjesambandet over Jøsenfjorden mellom Tøtlandsvik og Vindsvik, blei åpna 14. juli 1965. Sommaren 1990 blei ferjesambandet flytta ut fjorden. Nå går ferjene mellom Hjelmeland og Nesvik.


«Jøsenfjord-ferjen» blei overteken av Stavangerske ved årsskiftet 1975/1976 saman med resten av flåten til Jøsenfjord Rutelag. Ferja blei omdøypt til «Jøsenfjord» i 1989. Den blei seldt i 1991.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar