lørdag 26. september 2020

Passiv pensjonist blei travel redaktør i Øyposten

 

Rune Nedrebø er stadig på farten for å skaffa stoff til avisa som han er redaktør for.


Øyposten auka mest i Rogaland i fyrste halvår. 223 fleire aviser. Det er ein framgang på nesten 17 prosent. Avisa på Finnøy som nå tek sikte på å dekka Ryfylke-øyane i Stavanger kommune, har eit opplag på 1539 aviser.


- Aftenbladet og Sandnesposten hadde størst auke i talet på aviser, men prosentvis er det ingen som kan måla seg med oss, fastslår redaktør Rune Nedrebø. Han meiner at framgangen kjem som eit resultat av hardt og målretta arbeid.


66-åringen har berre eit år bak seg i redaktør-stolen i Øyposten, som held hus på kaikanten på Judaberg. For fire år sidan, pensjonerte han seg etter 30 år som journalist i Aftenbladet. Nå blei han birøktar og hobbybonde på Bjergøy i Sjernarøyane.


Pensjonistlivet blei litt kjedeleg på vinterstid. Difor takka han ja då han fekk tilbod om å begynna i Øyposten. 

- Nå har eg ikkje tid til noko anna enn jobben, seier Rune Nedrebø, utflytta sjernarøybu som bur på Hundvåg i Stavanger saman med kona Turid frå Finnøy.


Øyposten blei starta for snart 50 år sidan som ei lokalavis for Finnøy kommune og den held stadig stand som ei sjølvstendig avis. Finnøybuane er lojale og støttar opp om avisa. Papiravisa kjem ut ein gong i veka medan nettutgåva skal ha fire nye saker kvar dag heile veka. Sjølv om nettutgåva tek ein del tid nå i desse tider, er det ingen tvil om at papiravisa er den absolutt viktigaste delen av verksemda. Annonseinntektene frå papiravisa er ein viktig del av inntektsgrunnlaget.


Avisfolk på Finnøy: Journalist Oddbjørg M. Måland, redaktør
Rune Nedrebø og dagleg leiar Kristian Spanne.
 Foto: Øyposten.


Det er dagleg leiar, Kristian Spanne, ingen ungfole han heller, som tek seg av forretningsdrifta og annonser. I redaksjonen har redaktøren med seg to journalistar, Jon Asgaut Flesjå og Oddbjørg M. Måland. Det er finnøybuen Stephan Dickinson som eig Øyposten. Han er forretningsmann og blandar seg ikkje opp i det redaksjonelle arbeidet i avisa.


Etter at Finnøy og Rennesøy nå er slått saman med Stavanger kommune, har avisleiinga på Finnøy retta blikket mot Rennesøy som ikkje har eiga lokalavis, men blir dekka av Bygdebladet på Randaberg som også dekker Kvitsøy.


- Dette er eit langsiktig arbeid, men me har fått god mottaking og folk set pris på at det også er Rennesøy-nytt i avisa vår, seier øya-redaktøren.


- Eg har ingen planar om å bli pensjonist igjen, seier Rune Nedrebø.


I 1974 blei den unge sjernarøybuen tilsett som journalist-lærling i Dagbladet Rogaland der Jon Bergsåker var redaktør. Seinare kom han til Bondevennen og redaktør Per Vabø i 1982. Etter fire år i Felleskjøpet sitt medlemsblad fekk han jobb som landsbruksmedarbeidar i Aftenbladet i 1986. Dette var i dei gullkanta Aftenblad-åra då pengane strøymte inn i avisa. I alt var me fem nye journalista som begynte på same dagen, seier Rune Nedrebø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar