onsdag 23. september 2020

Daniel – entreprenør og leigesjåfør

 

Som gutunge bestemte Daniel Gjil seg for å bli entreprenør. Nå driv han eigen forretning, men 
leiger seg utan maskiner når han ikkje har oppdrag nok. Ingen problem å ha nok å gjera. Han 
har ikkje hatt til å ta ferie i år.

- Eg håpar på mykje snø i vinter og at eg får brøytekontrakten for Jøsenfjorden for dei kommande åra, seier 24-årige Daniel Gjil. Heilt sidan han var guttunge drøymte han om å starta sitt eige entreprenørfirma og for seks år sidan starta han eige firma etter å ha fått sin fyrste brøytekontrakt i heimbygda.


Entreprenøren har beina trygt planta på jorda. Han driv ikkje med nokon vill ekspansjon, men tek eit steg om gangen. Nå har han to traktorar, gravemaskin, hengar, to slåmaskiner, brøyteutstyr og flisekuttar. To slåmaskiner skaffa han seg før sommarsesongen og inngjekk avtale med ein entreprenør-kollega med ballemaskin. Over to millionar kroner har han investert i maskinparken sin, men han har ikkje oppdrag nok til å driva for seg sjøl på heiltid.


Daniel håpar på fornye brøytekontrakt og mykje snø i 
Jøsenfjorden til vinteren.

- Derfor leiger eg meg sjølv ut til dei andre som treng folk til å kjøra lastebil, gravemaskin eller hjullastar. Norsk Stein, Norstone og Natland graveservice driv med slikt arbeid og derfor har eg jobba ein god del for dei. Det reknar han med å gjera i tida som kjem også.


Som kyndig maskinkjørar bur Daniel Gjil midt i smørauga. Pukkverket på Berakvam ved Jelsa og Norstone i Årdal har ofte bruk for ein som kan steppa inn på travle dagar. Også i Jøsenfjorden blir det skipa ut sand og stein. Alle desse stadene er han innom rett som det er.


Det har vore arbeid nok i år. Han har ikkje hatt tid til å ha sommarferie.


Eg kunne levd av å jobba for andre, men eg ynskjer å driva min eigen business. Førebels har eg ingen planar om å ta folk inn i arbeid, men kven veit kva som skjer i åra som kjem, smiler Daniel.


Her er Daniel på oppdrag med 
gravemaskin og traktor.

Dei fleste arbeidsoppdraga har han fått i heimebygda, men han har hatt jobbar med gravmaskinen både på Hjelmeland og i Vormedalen. Erfjord og Suldal har ikkje hatt bruk for Gjil Maskin til nå. Det finst nok andre liknande firma i desse bygdene, men Daniel Gjil ser ikkje på dei som konkurrentar.


Akkurat nå går entreprenøren og håpar på at brøytekontrakten blir hans. Den er viktig for firmaet hans.


Eg har betaling for å vera i beredskap viss det blir snø. Når snøen legg seg, får eg betaling for å brøyta. Difor er det positivt for meg viss det blir mykje snø og bala med. Men dei siste seks åra, har det vore heller lite brøyting. Vinteren 2014 – 2015 var den beste, seier Daniel Gjil som ynskjer seg metervis med snø til jul og nyttår.


NB: Gjil Maskin har eiga side på Facebook!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar