mandag 20. april 2015

Med kaffi og vinabrød til Lineholmane    Brygga på Line er nesten alltid full av båtar. Men i dag var det ikkje noko
 problem om å finna plass.
- Skal me ta oss ein tur ut i båten og drikka kaffi i det fina vêret?

Kanskje det. Det tar jo berre fem minutt å kjøra ut i båthavna. - Men kan me ikkje ta ein tur med båten? Me har tid til det. Slik blei det.

Av og til er det kjekt å vera seks og seksti og gjera som ein vil.

Ekstra lett når du har båten i Dusavik. Då  er det ikkje all verdens lang tur over Byfjorden til Lineholmane heller. Kjempeplass  på ein mandag midt på dagen.

Tungløftskipet "Hawk" på plass i Byfjorden i dag.  

På fjorden var det aktivitet. Ei lyseblå jekk-opp-plattform blei oppvarta av fire-fem taubåtar. Eit par hundre metet unna, låg det eit rødt tungløft-skip på lur. Skulle ikkje forundra meg om det var rett før skipet  med navnet "Hawk" senka seg lengst mulig ned og smaug seg under plattforma for å ta den med seg på ryggen til lovande oljefelt under andre hav.

Nå er det turveg rundt heile Line. Her ser du nordover mot Mosterøy.
Friluftsrådet si brygge strekkjer seg over 30 meter ut i sjøen i Linehabn som er det gamle navnet på dette populære turmålet for båtfolket. Lang brygge, seier du kanskje. Men mange av dagens lystbåtar er 15 meter lange. Dermed blir det fort fullt på Line.

Men i dag var det god plass. Ein motorbåt på eine sida og ein seilbåt på andre. Me tøffa oss inn forbi seilbåten og fortøyde framfor nasen hans. Fin plass i den svake nordatrekken.

Kaffi og vinabrød. Reine luksusen på båttur til Line i dag.

For ein del år sidan laga endeleg Rennesøy kommune og Ryfylke friluftsråd ein avtale med dei 22 grunneigarane på Lineholmane. Dermed blei det tilrettelagt for friluftsaktiviteter her. Det var mykje båtturistar på holmane tidlegare også, men nå er det lagt ned mykje pengar for at folk skal kunna kosa seg.  Folk i rullestol skal også kunna ta seg fram her.

 50 fortøyningsboltar langs land, turstiar rundt heile Line og leike-apparat og toalett. Ved brygga er det bossdunkar.

Ei åtvaring: Det skal vera mykje flått på Lineholmane.

Klokka 15 var båten ferdig fortøyd i båthavna. Fin tur!

Eg tek med det eg skreiv om Lineholmane i boka "Lune havner" som Aftenbladet gav ut i 2002. Boka er utseldt for mange år i sidan:


 Lineholmane kalles mylderet av store og små holmer mellom Bru, Sokn og Åmøy. Uansett vindretning er det mulig å finne seg en lun havn her i en vik eller bak en holme.

Da Rennfast-forbindelsen ble åpnet, forsvant ferje- og hurtigbåtforbindelsen fra dette farvannet. Dermed er det ingen store og plagsomme sjøer fra rutebåter å ta hensyn til når dreggen skal i sjøen.
Line er den største holmen og den mest populære. Skålavika er mye brukt i nordavind. Her er det lunt og gode bademuligheter.

Hvis vinden snur, er Jubavika og Linehavn best. Der får ikke sønnavinden tak. Begge steder er det varierende dybder. Dermed kan både store og små båter komme like inn til berget med baugen.
Grønland er også mye brukt av småbåter. Før var det spesielt på austsida båtene lå. På andre sida var det for mye ferjesjø. Men nå ligger båtene rundt hele holmen. Også Lineholmen og Lamholmen blir brukt av båtfolk.

De fleste småbåter kommer til Lineholmene sørfra, de fleste fra Stavanger. Fra nord stenger Åmøybrua for de seilbåtene som trenger en fri høyde på mer enn 16 meter. Brua over Soknasundet er lavere, her er seilingshøyden 6,5 meter.

Krabbeteinene står tett rundt holmene. Det skulle tyde på at det er mye krabbe. For dem som ikke er interessert i krabbe, er det viktig å holde øye med teine-tauene. De kan lett ende i propellen.
For en del år siden ble Grønland brukt til oppdrett av jærhare. Hver vår ble det satt i land harer på holmen. Her fikk de formere seg fritt. På høstparten ble de fanget inn i fiskegarn og plassert i sitt rette element på Jæren.

Det meste av skogen på holmene ble plantet av skolebarna fra Bru, Sokn og Åmøy i mellomkrigstida.
Line-navnet har en usikker opprinnelse. Det er lite sannsynlig at det har sammenheng med planteslaget lin som i gardsnavnet Line i Time. Kanskje har det sammenheng med noe som er beint, et sund eller leia. Det kan også ha bakgrunn i fiske med line.

Navn som Grønland, Island og England blir av og til brukt på mindre holmer både i sjøen og innsjøer. Grønland kan også sikte til frodig vegetasjon.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar