onsdag 13. desember 2023

Kor mange englandsturar gjorde «Fisterfjord»?

 


"Fisterfjord" ved Vadla-kaien ein gong på 1960-talet. Foto: Olav R. Hauge.


Gjekk den gromme fjordabåten vår, «Fisterfjord», i skytteltrafikk mellom Ryfylke og England om somrane for 100 år sidan? Då me høyrde på når dei vaksne som snakka om desse englandsturane fekk me guttungar kanskje ein litt urealistisk oppfatning av omfanget for denne trafikken. Når ein går inn og søker i avissamlinga i Nasjonalbiblioteket virkar det slik.


I min forrige blogg skreiv eg om englandsturen som blei gjennomført i august 1924. Kaptein på turen, T. C. Strømberg, blei intervjua i 1ste Mai om turen. Han skildra ein særs vellukka tur. Det var planlagt ein ny tur eit par dagar etterpå, men denne blei avlyst. Bæra blei sende med ein annan båt. Dermed blei det ikkje fleire turar i 1924, etter det eg forstår.


Annonse i Aftenbladet 1925.I 1925 er det råd å finna planar om nye englandsturar med «Fisterfjord». Den fyrste skulle gå frå Stavanger 21. juli, meldte Aftenbladet som også slo fast at det ikkje blei mangel på båtar som kunne frakta bæra til England. Denne sommaren var Ommund Torgersen hyra inn som kaptein i Nordsjø-farten.


Stavangeren meldte at «Fisterfjord» kom vel fram til Newcastle 23. juli 1925. Avisa skriv i same artikkelen at båten vil vera tilbake i fjordane nokre dagar seinare i bærrute saman med «Jøsenfjord». Men det ser ut til at desse bæra har blitt sendt med ein annan båt til England. Eg finn ikkje spor av fleire englandsturar dette året.


Dette tyder på at det blei med desse to turane til England for «Fisterfjord». Ein i 1924 og ein i 1925. Viss det finst folk som kan dokumentera at det var fleire vender over Nordsjøen, vil eg straks retta opp i dette.


Magnus Kalheim var fyrste skipper på "Fisterfjord". Seinare var han disponent i Jøsenfjord 
Rutelag i mange år. Her teikna av Henry Imsland i Aftenbladet. Magnus Kalheim som på den tida var skipper på «Fisterfjord» og seinare disponent i Jøsenfjord Rutelag, var med på turen til England fyrste året, fortel han i eit intervju med Aftenbladet i 21. februar 1970. Då var T. C. Strømberg innleigd som kaptein med papirer for utenriksfart. Det skal ha vore eit mannskap på ni om bord. Er det nokon som har navn på ein eller fleire av mannskapet?


- Året etterpå var eg og kona med som passasjerar. Me gjekk endåtil i land i Newcastle og ville vera over ei veke til «Fisterfjord» skulle komma tilbake med sending nr. to. Men då hadde rederiet Brødrene Olsen sett inn ei frakterute over Nordsjøen som gjorde at me måtte avvikla Englandsfarten, og eg og kona måtte ta rutebåt heimatt, fortalde Magnus Kalheim.


Det var solbæra frå Ryfylke som la grunnlaget for denne farten. Det var ei kolossal solbærdyrking i Ryfylke. Å selja solbær i Stavanger var ikkje greitt, men England var ein stor marknad. William Bullman heitte grossisten som var mottakar i Newcastle, fortalde Magnus Kalheim i 1970. Då hadde «Fisterfjord» nyss enda sine dagar i ein brann på Foreneset.


Det utbrende vraket av "Fisterfjord" ved Foreneset i 1970. Foto: Egil Eriksson.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar