søndag 30. september 2018

Ei flaska whisky for ein «Solbakk»-livbåt

Ein mann frå Riska bytta til seg ein livbåt frå «Solbakk» for ei flaska
whisky, blir det fortalt.

Dei flotte livbåtane på brudekket på «Solbakk» blei erstatta med nymoderne flåtar ein gong på 1990-talet. Nå fekk dei tilsette i Rogaland Trafikkselskap (Stavangerske) tilbod om å kjøpa dei utrangerte livbåtane. Sjølv om dei var billege, var det ikkje akkurat siste skrik på lystbåt-fronten. 

Dermed fekk ein mann på andre sida av Riska-havet bytta til seg ein av desse livbåtane for ei whisky-flaske, blir det fortalt. Båten havna i Riska der den heller ikkje blei brukt noko særleg.

Men naturvern-entusiastane som hadde skoga og rydda på Stora Marøy midt ute i fjorden mellom båthavna i Breivik i Stavanger og Usken, var på jakt etter ein båt som kunne brukast til å frakta barn og ungdom ut til Stora Marøy.

«Marøyferjå» på vei ut fra Breivik med Erik Thoring ved roret. Flyktningeskipet har en utrangerte livbåten og så blitt kalt.

Marøy-folka fekk tips om livbåten frå «Solbakk» som låg og vansmekta inne i Riska. Dei kjøpte den. Kva dei betalte, har eg ikkje fått greie på.

Nå blei det starta rederi og navnet på livbåten blei «Marøyferjå». Det blei ikkje seldt billettar til dei reisande til Marøy, men det blei seldt aksjar til dei som hadde pengar.

Erik Thoring var ein sentral mann i oppryddinga på Stora Marøy. Han er dagleg leiar i Rogaland Naturvern, men også sonen til gudmora for «Solbakk».

«Marøyferjå» blei brukt som badebåt i sommarferiane. Den har også vore mykje brukt av elevar frå St. Johannes Læringsenter og for skolelevar som har gått på Nylund SFO.

Denne sommaren har det ikkje vore nokon rutefart med «Marøyferjå». Dermed har den blitt liggjande lite brukt i båthavna i Breivik. Ifølge Erik Thoring er fartyet i god stand. Det står ein Sabb motor på 10 hestekrefter om bord.

På Marøy var det gardsbruk på 1800-talet. Tidleg på 1900-talet var det ein institusjon for mannlege alkoholikarar her.

I 1923 overtok Staten ved Landbruksdepartementet Marøy og dreiv karantenestasjon her. Ponniane til Lenden blei plasserte her då dei kom frå utlandet. Karantenestasjonen blei nedlagt etter krigen og øya blei overteken av Stavanger kommune. Den blei ikkje brukt og grodde til. I 1999 blei det laga ein skjøtselplan for øya og dette blei eit prosjekt for Naturvernforbundet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar